Liepājas 15. vidusskola

Ko skolā noslinkosi, to dzīvē neatgūsi!

RSS 2.0

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + mobilitātes programmas sniegtās iespējas skolotājiem

Direktora vietniece, logopēde, speciālā pedagoģe Jana Jansone un speciālā pedagoģe Inese Stepko projekta Erasmus + ietvaros piedalījās seminārā Somijā “Multiprofessionelle Netzwerke im finnischen Schulsystem”, kur izpētīja Somijas skolu atbalsta personāla komandas darbu/struktūru, kas centrējas uz ikkatra skolēna individuālās izaugsmes sekmēšanu. Skolotājas patīkami pārsteidza skolēnu labsajūta skolā, kas ir mērķtiecīgs komandas darba rezultāts. Somijas izglītības sistēmā nozīmīgs ir uz skolēnu centrēts …Lasīt tālāk →

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + mobilitātes programmas sniegtās iespējas skolotājiem

Matemātikas un informātikas skolotāja Solvita Šlisere projekta Erasmus + ietvaros devās uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem, kur viņa iepazinās ar Somijas izglītības sistēmas pamatnostādnēm, pieejām un skolotāju īstenotiem atbalsta pasākumiem/metodēm, kas nodrošina skolēnu spējām atbilstoši augstus sasniegumus. Kā nozīmīgākos ieguvumus skolotāja min gan redzesloka paplašināšanu profesionālajā jomā, gan starpkultūru kompetenču paaugstināšanu. Somijā Solvitu Šliseri pārsteidza mācību metožu daudzveidība. Skolotāju iedvesmoja Somijas …Lasīt tālāk →

ĢIMENES DIENAS PASĀKUMI

No 5.-7.maijam trīs vakarus sākumskolas skolēni pieskandināja skolu. Ar satraukumu tika gaidītas mīļās māmiņas un tēti, kuriem Ģimenes dienā tika veltīti koncerti. Ikviens audzēknis sevi parādīja uz skatuves, cits ar skanīgu dziesmu, cits ar dzejas rindām, ritmikas dejotāji ar ritma dejām, tautu deju dejotāji ar deju soli un vairāki mūzikas instrumentu spēlētāji. Saviem vecākiem katrs bija izgatavojis arī nelielu dāvaniņu. …Lasīt tālāk →

ZPD

No 24.-26. aprīlim Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā Universitātē notika Latvijas 39. valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Uz šo konferenci bija pieteikti 425 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, kurus bija izstrādājuši 500 skolēnu no visas Latvijas. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas, 350 darbu autori tika uzaicināti prezentēt savus darbus 24 sekcijās, komisijām klātienē. Valsts …Lasīt tālāk →

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + mobilitātes programmas sniegtās iespējas skolotājiem

Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + mobilitātes programmas ietvaros 2014./2015.mācību gadā dirktora vietniece Anita Šēna un angļu valodas skolotāja Agija Bēta seminārā “Individualisiertes Lernen in schwedischen Schulen” Zviedrijā, Helsingborgā izzināja Zviedrijas izglītības sistēmas uzbūvi, koncentrējoties uz skolēnu individuālo izglītības plānu sastādīšanu ikkatram, to pārraudzību un īstenošanu skolas administrēšanas kontekstā. Gan Agijas Bētas, gan Anitas Šēnas nozīmīgākās …Lasīt tālāk →


Pilnekrāna režīms
Mācību stundu laiki:

0. 07:45 - 08:25

1. 08:30 - 09:10

2. 09:20 - 10:00

3. 10:20 - 11:00

4. 11:30 - 12:10

5. 12:20 - 13:00

6. 13:10 - 13:50

7. 13:55 - 14:35

8. 14:40 - 15:20

9. 15:25 - 16:05


Liepājas 15.vidusskolas E-mācību vide